Novice

image

Textigenkänning på PocketBook InkPad Eo: konvertera handskrivna anteckningar till text med OCR

OCR-funktionen (optisk teckenigenkänning) är nu tillgänglig på PocketBook InkPad Eo e-note.

Aa HD