Garancijski pogoji

Spoštovana stranka,

podjetje PocketBook se vam zahvaljuje za vaš nakup. Jamčimo za visoko kakovost in zanesljivo delovanje naših izdelkov ob upoštevanju pravil delovanja, ki jih najdete v uporabniškem priročniku.

Upoštevajte, da se garancijske obveznosti razlikujejo glede na državo.

Podjetje PocketBook ne daje globalne (svetovne) garancije. Garancijske obveznosti podjetja PocketBook so lokalne in se lahko razlikujejo glede na državo, v kateri je bila naprava kupljena.

Garancijske obveznosti podjetja PocketBook za določeno državo veljajo samo za naprave, ki so s strani podjetja PocketBook predvidene za prodajo v tej državi, kupljene v tej državi in so opravile postopek certificiranja ali podobne postopke za skladnost s standardi te države.

Splošni garancijski pogoji

Podjetje PocketBook bo po lastni presoji popravilo ali zamenjalo napravo ali njene okvarjene dele v skladu s temi garancijskimi pogoji. Podjetje PocketBook lahko zamenja okvarjene dele z novimi ali obnovljenimi deli ali napravami, enakovrednimi novim delom po funkcionalnosti in zmogljivosti.

Vsi zamenjani deli in naprave postanejo last podjetja PocketBook.

Ti garancijski pogoji veljajo za vsa popravila ali zamenjave delov naprave za preostalo izvirno garancijsko obdobje ali za 3 mesece od datuma vračila naprave iz servisa, kar traja dlje.

Preden izdelek PocketBook določite za okvarjen in obiščete pooblaščeni servisni center, se obrnite na naš klicni center ali pooblaščeni servisni center v vaši državi. Za kontaktne podatke klicnega centra in pooblaščenih servisnih centrov obiščite uradno mednarodno spletno mesto podjetja PocketBook na www.pocketbook.ch in poiščite razdelek »Podpora« za vašo državo.

Ta garancija ne krije stroškov prevoza in tveganj, povezanih s prevozom vaše naprave do pooblaščenega servisnega centra in iz njega, razen če lokalna zakonodaja določa drugače.

Napravo lahko pošljete v servisni center iz države/regije, v kateri ima podjetje PocketBook pooblaščen servisni center. Če se nahajate v državi/regiji, v kateri podjetje PocketBook nima pooblaščenega servisnega centra, morate napravo dostaviti v ustrezen servisni center v lastni režiji in na lastne stroške. Podjetje PocketBook vam ne more pomagati in ni odgovorno za čezmejno dostavo naprave v pooblaščen servisni center in veljavne carinske postopke zaradi takšne dostave.

Upoštevajte, da boste morali plačati stroške diagnostičnega postopka, če pooblaščeni servisni center ugotovi naslednje:

  • če je po diagnostiki ugotovljeno, da se popravilo ni v skladu z garancijskimi pogoji (v primerih, ki jih ne krije garancija);
  • če naprava pravilno deluje in ni odkritih nobenih okvar ali napak;
  • če uporabnik ne želi izvedbe garancijskega servisa.

Upoštevajte, da se cene diagnostike razlikujejo med servisnimi centri in jih ne določa ali predpiše podjetje PocketBook.

Popravila ali servis lahko izvajajo samo osebe, ki jih je pooblastilo podjetje PocketBook. Stiki pooblaščenih servisnih centrov so na voljo na spletnem mestu www.pocketbook.ch v razdelku »Podpora« za vašo državo. Kakršno koli odpiranje naprave, popravilo naprave ali kakršno koli drugačno poseganje v delovanje naprave velja za poseganje tretje osebe in povzroči zavrnitev garancijskega servisa.

Pred pošiljanjem naprave v servisni center varnostno kopirajte vse pomembne podatke in izbrišite vse zaupne ali osebne podatke.

Garancijsko obdobje in življenjska doba izdelka

Garancijsko obdobje za naprave PocketBook je 24 mesecev od datuma nakupa naprave, vendar ne več kot 30 mesecev od datuma izdelave. Življenjska doba naprav PocketBook je 36 mesecev od datuma nakupa naprave, vendar ne več kot 42 mesecev od datuma izdelave.

Garancijsko obdobje za baterije je 6 mesecev od datuma izdelave naprave ali od datuma zamenjave baterije. Življenjska doba baterije je 6 mesecev.

Zmogljivost baterij, ki so izdelane z uporabo litij-ionske tehnologije, je odvisna od števila ciklov polnjenja-praznjenja, pogojev uporabe (temperatura, tok) in časa trajanja shranjevanja. Litij-ionske baterije imajo običajno omejeno število ciklov polnjenja-praznjenja in z vsakim ciklom polnjenja-praznjenja se zmogljivost baterije zmanjša. Zaradi tega je skrajšanje časa delovanja naprave zaradi baterije med delovanjem normalen proces zaradi naravne obrabe.

Garancijsko obdobje za dodatke PocketBook je 6 mesecev od datuma nakupa. Življenjska doba dodatkov PocketBook je 6 mesecev od datuma nakupa.

Pokrovi ali ovitki za naprave opravljajo zaščitno funkcijo, vendar pa ne morejo popolnoma preprečiti morebitne poškodbe zaradi različnih mehanskih vplivov, padcev, udarcev, pritiska, zvijanja, upogibanja itd.

Za določitev preostalega garancijskega obdobja bo servisni center podjetja PocketBook preveril obdobje, ki je preteklo od datuma proizvodnje naprave, v podatkovni zbirki naprav PocketBook.

Če takšno obdobje presega 24 mesecev, bo servisni center podjetja PocketBook določil prvi dan garancijskega obdobja od datuma nakupa, navedenega v dokumentu, ki ga predloži potrošnik in potrjuje nakup: blagajniški račun (potrdilo o nakupu, dobavnica) ali drug dokument, ki potrjuje nakup in mora vsebovati datum nakupa, naziv modela, serijsko številko ter podpis in žig prodajalca.

Če potrošnik ne predloži nobenih dokumentov, ki potrjujejo nakup, ali če predloženi dokumenti vsebujejo nepopolne ali netočne podatke, se začetek garancijskega obdobja izračuna na podlagi datuma izdelave naprave, ki je natisnjen na maloprodajni embalaži naprave in tudi šifriran v serijski številki naprave.

Če je garancijsko obdobje, ki se začne od datuma izdelave naprave, poteklo, ima podjetje PocketBook pravico zavrniti zagotovitev garancijskega servisa.

Podjetje PocketBook ima pravico, da ne izvede servisa, ki ga ne krije garancija, ali servisa po poteku garancije za naprave, katerih življenjska doba je potekla. Servis se lahko zagotovi za naprave, katerih življenjska doba je potekla, če ima servisni center tehnične zmogljivosti za to.

Omejitve in izključitve

Podjetje PocketBook ne odgovarja za škodo, ki presega stroške nakupa naprave, ter za izgubo možnosti delovanja, izgubo časa, nevšečnosti, komercialno izgubo, izgubo dobička ali prihrankov, druge nenamerne, posebne ali posredne izgube, kazni ali pravne stroške, ki nastanejo zaradi okvare ali nezmožnosti uporabe naprave.

Ta omejena garancija ne krije in ne velja za naslednje:

1. Kabli, adapterji in dodatki, ki so priloženi napravi.

2. Naravna obraba ali kozmetične napake (obraba, praske, madeži, zamazanost ali abrazija površin ali posebnih prevlek, udrtine, odkruški, učinki izpostavljenosti morebitnim kemikalijam, medicinskim ali kozmetičnim izdelkom itd.).

3. Celovitost in obnovitev podatkov, nastavitev, uporabniških profilov, datotek ali programov.

4. Poškodbe zaradi priključitve naprave v nezdružljive vhode, priključke ali vire napajanja in zaradi padcev napetosti itd.

5. Okvare zaradi poseganja tretje osebe (popravilo, namestitev in/ali zamenjava komponent ali programske opreme naprave ter dejanja zlonamerne programske opreme in virusov).

6. Poškodbe in okvare zaradi kršitve pravil uporabe, opisanih v uporabniškem priročniku, ter zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe naprave.

7. Poškodbe in okvare zaradi uporabe naprave skupaj z neoriginalnimi dodatki ali drugimi izdelki tretjih oseb.

8. Poškodbe in okvare zaradi prodiranja tekočin v ohišje naprave ali potopitve naprave v tekočino.*

* Nekateri modeli naprave ustrezajo določenemu razredu zaščite pred vlago. Za več informacij o zaščiti vaše naprave pred vlago si oglejte uporabniški priročnik za vaš model ali opis vaše naprave na spletnem mestu www.pocketbook.ch v razdelku »Podpora« za državo, v kateri je bila naprava kupljena.

9. Mehanske poškodbe, vključno s skritimi poškodbami zaradi izpostavljenosti snovem in predmetom tretjih oseb, ter zaradi padca ali drugega mehanskega udarca (npr. poškodba zaslona, reže za branje kartice, vhodov ali priključkov naprave, elementov ohišja itd.).

10. Gradacije ali heterogeni odtenki sive na slikah na zaslonu, kar je značilnost vseh zaslonov, ki temeljijo na tehnologiji elektronskih črnil (E-Ink) in ne pomenijo okvare.

11. Kadar število »mrtvih slikovnih pik« (črnih ali svetlobnih pik) na zaslonu naprave ne presega števila pet.

12. Videz poudarjenih območij na zaslonu naprave, ki so vidna pod različnimi koti, ko je vklopljena osvetlitev ozadja. To je posledica značilnosti proizvodne tehnologije osvetlitve ozadja in ne pomeni okvare naprave.

13. Razlika v odtenkih svetlobe na zaslonu naprave, ko je vklopljena osvetlitev ozadja. To je značilnost proizvodnega procesa LED-diod, ki ne pomeni slabe kakovosti naprave ali odstopanja od navedenih specifikacij.

14. Prisotnost senc in območij različne svetlosti na dnu zaslona naprave, ko je vklopljena osvetlitev ozadja.

15. Netoleranca, draženje, alergijske in druge reakcije posameznika na napravo/dodatke, elemente njihovega ohišja, notranje komponente, prevleke ali vonje.

Omejitev garancije za programsko opremo

Programska oprema (»vdelana programska oprema«) naprave je dobavljena po načelu »videno-kupljeno«. Podjetje PocketBook ne jamči za ustrezno kakovost, delovanje in funkcionalnost programske opreme tretje osebe ali njene združljivosti s programsko opremo PocketBook. Podjetje PocketBook ne jamči, da programska oprema ne vsebuje napak ali hroščev. Podjetje PocketBook ne jamči za združljivost izdelkov strojne in programske opreme naprave s strojno in programsko opremo, ki ni del naprave, razen kot je navedeno v uporabniškem priročniku. Podjetje PocketBook ne jamči za primernost programske opreme za uporabniško določen namen, niti ne jamči, da bo programska oprema izpolnjevala osebne zahteve in pričakovanja uporabnika ali analogov in standardov, ki niso opisani v spremni dokumentaciji ali na spletnem mestu podjetja PocketBook.

Podjetje PocketBook ne jamči za pravilno delovanje programske opreme z nepravilnimi ali poškodovanimi datotekami in ni odgovorno za pravilno delovanje datotek tretjih oseb.

Podjetje PocketBook lahko po lastni presoji med življenjsko dobo naprav občasno izboljša in spremeni programsko opremo (»vdelano programsko opremo«) naprave in občasno izda nove različice programske opreme (»vdelane programske opreme«). Za doseganje najboljše uporabniške izkušnje z napravo podjetje PocketBook močno priporoča uporabo najnovejših različic programske opreme (»vdelane programske opreme«), ki jo lahko posodobite preko povezave Wi-Fi ali na spletnem mestu podjetja v razdelku »Podpora« za vašo državo.

Podjetje PocketBook ima pravico, da se po lastni presoji odloči namestiti (ponovno namestiti) in posodobiti programsko opremo (»vdelano programsko opremo«) naprave v postopku garancije in pri pogarancijskih storitvah. V večini primerov servisa in popravila naprave so namestitev (ponovna namestitev) ali posodobitev programske opreme (»vdelane programske opreme«) obvezna in nujno potrebna faza in sestavni del tehnološkega postopka servisa in popravila naprave in nadaljnje diagnostike.

Podjetje PocketBook in servisni center ne moreta jamčiti za nadaljnje pravilno delovanje naprave ob uporabi starejših različic programske opreme (»vdelane programske opreme«) in ne odgovarjata za pravilno delovanje naprave v primeru uporabe starejših različic programske opreme (»vdelane programske opreme«). Če uporabnik ne želi (ponovno) namestiti ali posodobiti programske opreme (»vdelane programske opreme«) naprave, velja, da je uporabnik zavrnil garancijski servis za napravo.

Aa HD